Aby sa majiteľom podnikov uľahčila práca spojená s prepravou tovaru, zvyknú sa vybrať cestou spolupráce so špedičnou spoločnosťou. Dovoz a vývoz tovaru si vyžaduje odborný prístup a skúsenosti. Ako dokáže špeditér zabezpečiť transport výrobkov na medzinárodnej úrovni?

Medzinárodná preprava tovaru pod dohľadom odborníka

Dodávateľský reťazec každého podnikateľa by mal byť spoľahlivý a ekonomický. Zváženie spolupráce so špedičnou spoločnosťou je častokrát dobrým spôsobom, ako prepraviť tovar z bodu A do bodu B bez väčších komplikácií. Takýto špedičný zástupca poskytuje profesionálne prepravné služby, zatiaľ čo podnik môže ďalej riešiť svoje prioritné činnosti. Vo všeobecnosti ide o akúsi cestovnú kanceláriu – avšak nie pre ľudí, ale pre tovar.

Práca špeditérov nie je až taká jednoduchá. Tento proces si vyžaduje spoluprácu so zahraničnými partnermi, zaistenie dopravných prostriedkov, dokumentáciu, poprípade dávajú rady svojim klientom. Ich odborné znalosti aplikujú do praxe, čím zabezpečia spoľahlivé služby. Klienti vo výsledku pociťujú istú formu úľavy po tom, ako im zveria úlohu nákladnej prepravy. Pokiaľ ide o samotný transport, z akých možností má špeditér na výber pri transporte zásielok do zahraničia?

Rôzne druhy dopravných prostriedkov

Medzinárodná preprava tovaru sa najčastejšie uskutočňuje letecky, loďou alebo na cestách. V súčasnosti sa za jednu z najrýchlejších možností považuje transport nákladným lietadlom. Hoci je tento typ dopravy cenovo náročnejší, využíva ich množstvo spoločností. Na časy príletov a odletov sa dá spoľahnúť, pretože letecké spoločnosti majú tendenciu dodržiavať svoje letové poriadky. Rozsiahla letecká sieť pokrýva takmer celý svet – znamená to, že spoločnosť vie poslať zásielku takmer do každej destinácie. Nákladné lietadlá tiež ponúkajú vysokú úroveň bezpečnosti. Prísne riadené letiskové kontroly znižujú riziko krádeže alebo poškodenia nákladu.

Spoločnosti dávajú prednosť námornej špedícií, keď potrebujú poslať objemné položky vo veľkom množstve. Medzinárodná preprava tovaru loďou patrí medzi najstaršie druhy nákladných dopravných prostriedkov a aj v dnešnej dobe nachádza uplatnenie u širokej verejnosti. V porovnaní s leteckým zasielateľstvom je nákladovo efektívnejšia avšak pomalšia. Zásielky sú bezpečne uložené v lodných kontajneroch, kde nedochádza k poškodeniu počas celej trasy. Cestná medzinárodná preprava tovaru predstavuje účinný spôsob, ako prepraviť veľký náklad za pomerne krátku dobu. Špedičné spoločnosti zvyknú zabezpečiť kvalitné ťahače s návesmi, plachtové dodávky, či kamiónové súpravy. Na prevoz zásielok vnútroštátne, po centrách miest a obcí sa väčšinou zvolí flexibilné vozidlo, ako je napríklad skriňová dodávka.

Fulfillment a jeho výhody

Medzi ďalšie, nemenej dôležité výhody spolupráce so špedičným odborníkom patrí fulfillment. Ide o výrazné odbremenenie klienta od ďalších povinností, ktoré so sebou prináša dodávateľský reťazec. O náklad v logistických skladoch je postarané z viacerých hľadísk. Po prebratí tovaru nastáva váženie, meranie ale aj skenovanie EAN kódu. Zásielky sú následne uložené na praktickom a pritom bezpečnom mieste až do doby, kým nie je potrebná samotná preprava na miesto doručenia. Fulfillment tiež zahŕňa kompletizáciu objednávok. Na základe parametrov tovaru sa uskutoční precízne balenie. Podľa konkrétnych požiadaviek zamestnanci pridajú do balíka faktúry, dodacie listy ale aj reklamné materiály. Ak nastane situácia, kedy zo strany adresáta dôjde k reklamácií, niektoré spoločnosti sa dokážu postarať o všetky činnosti, spojené s procesom vrátenia tovaru a financií. Vo výsledku možno tvrdiť, že medzinárodná preprava tovaru zohráva dôležitú úlohu v dodávateľskom reťazci každej spoločnosti. Z tohto dôvodu netreba podceňovať spoluprácu so solídnou špedičnou spoločnosťou.