Prečo si vybrať naftový ohrievač?

Naftové ohrievače sú ideálne na vykurovanie hál, stavenísk aj priemyselných objektov, pričom sa delia na ohrievače s priamym a nepriamym spaľovaním. K najväčším výhodám naftových ohrievačov patrí vysoký výkon a lacná prevádzka.

Výhody naftového ohrievača

Naftové profesionálne ohrievače sú vhodné aj pre veľké haly a priemyselné objekty, teda objekty nad 5 000 m3. Či bude vykurovanie efektívne a či sa veľkú halu podarí dostatočne vyhriať pochopiteľne záleží aj na jej izolácií. Výkonný naftový ohrievač ale dokáže halu nad 5 000 m3 bez problémov vyhriať na príjemnú teplotu.

Naftové ohrievače fungujú na naftu alebo extra ľahké oleje a vďaka tomu sú náklady na prevádzku nižšie ako pri elektrických alebo plynových. Okrem toho sú aj výkonné a ich chod je pomerne tichý. Pri pravidelnej údržbe majú aj dlhú životnosť a sú bezpečné.

Naftové ohrievače s nepriamym spaľovaním majú aj čistú prevádzku, pretože spaliny sú odvádzané komínom mimo objektu. Sú teda vhodné aj do uzavretých nedostatočne vetraných objektov. Tieto ohrievače majú aj pomerne nízku spotrebu a nízku poruchovosť. Ohrievače s priamym spaľovaním sa používajú v objektoch s dostatočným odvetrávaním.

Nevýhody naftového ohrievača

Nevýhodou v porovnaní s elektrickými ohrievačmi je vznik spalín, ale elektrické ohrievače majú nákladnejšiu prevádzku a nie sú vhodné do veľkých objektov na pravidelné vykurovanie. Pri naftových ohrievačoch je potrebné dbať na údržbu a pravidelne čistiť palivovú nádrž aj filtre, aby bola zachovaná bezpečnosť, bezproblémový chod a dlhá životnosť. Niektoré úkony ako čistenie palivovej nádrže a vzduchového filtra zvládnete aj samy, ale nutná je aj pravidelná údržba v servise. Obstarávacia cena naftového ohrievača je vyššia ako pri plynových a elektrických, na druhej strane má ale nižšie náklady na prevádzku.