Fasády zažívajú v 21. storočí skutočný rozmach. Ako exteriérový doplnok, ktorý určuje úpravu vonkajšej steny budov, je neodmysliteľným prvkom týchto objektov. S rozširujúcou sa ponukou fasád naberaná na význame otázka výberu tej správnej fasády. Ako si vybrať tú správnu fasádu?

Hrubé delenie

Pri výbere správnej fasády je potrebné najskôr sa zorientovať v problematike. Inak sa človek veľmi rýchlo stratí v termínoch ako presklené fasády, odvetrané fasády, omietkové fasády, obkladové fasády. Veľmi často počúvame o tradičnejších typoch fasád, ako sú omietkové či obkladové fasády. V súčasnosti sa pomaly tlačia do popredia aj odvetrávané fasády. Pri určovaní výhod a nevýhod sa budeme pridŕžať delenia fasád na nasledujúce dva typy:

  • kontaktné fasády
  • odvetrané fasády

Hlavným rozdielom medzi kontaktnou a odvetranou fasádou je vzduchová medzera medzi obkladom a múrom. Okrem toho je veľmi podstatný rozdiel v životnosti fasád.  Pre kontaktné fasády sa predpokladaná životnosť na 20 až 25 rokov, ak sa dodržia technologické postupy pri montáži a realizuje sa pravidelná údržba. Oproti tomu prevetrávané fasády, ktoré sú tvorené oceľovou podkonštrukciou a keramickým obkladom môžu dosahovať až 100 ročnú životnosť.

Kontaktné fasády

Pri kontaktnej fasáde je samotná fasáda aplikovaná priamo na murivo alebo na murivo odizolované určitým druhom izolácie. Bežne používanými materiálmi sú polystyrén a minerálna vlna.

K výhodám kontaktnej fasády patria:

  • pomerne nižšia cena v porovnaní s odvetrávanou fasádou
  • dostatočná tepelná izolácia – v závislosti od hrúbky a druhu izolačného materiálu
  • variabilita riešenia povrchovej úpravy – na výber sú rôzne druhy finálnych omietok s rôznou štruktúrou a farebnosťou

Odvetrané fasády

V prípade odvetranej fasády murivo nie je v priamom kontakte s obkladom. Samotný obklad rôzneho druhu je upevnený na nosnej hliníkovej (prípadne drevnej) konštrukcii, čím vzniká vzduchová medzera.

Medzi výhody použitia odvetraných fasád môžeme zaradiť:

  • odolnosť voči mechanickému poškodeniu
  • výborné izolačné a termoregulačné vlastnosti
  • ochrana pred vlhkosťou a plesňami, paropriepustnosť
  • ľahko umývateľné
  • vysoká variabilita farieb a materiálov