Karma predstavuje takzvaný rozhodujúci faktor dharma – čakry. Podľa indického náboženstva ide o ovplyvňovanie vnútorného presvedčenia pri vykonávaní jednotlivých skutkov. Karma sa však používa aj napríklad v joge – v tomto zmysle ide spôsob, ktorým sa očisťujeme od zlej energie a adaptujeme našu myseľ. Ako karma v skutočnosti funguje a platí staré známe: karma je zdarma?

Karma význam, znak a symbol

Karma je spájaná s náboženstvom a vierou, no často ju ľudia používajú aj v nesprávnom spojení. Karma pochádza zo slova karman, čo predstavuje čin alebo konanie. Karmu vo všeobecnosti znázorňujú tri karmani:

  • prarábdha karman predstavuje všetky naše minulé skutky, ktoré sa prejavujú dnes
  • sančita karman, ktorý predstavuje minulé skutky – ešte neprejavené
  • agámí karman, teda skutky na základe súčasného konania, ktorých prejavenie sa očakáva v budúcnosti

Medzi symboly karmy patrí takzvaný nekonečný uzol (endless knot). Rovnako sa však za symbol karmy zvykne považovať aj kruh, ktorý naznačuje kolobeh životných udalostí a našich činov. Obidva symboly sa snažia zachytiť súvislosť príčin a následkov do uzavretého cyklu, ktorý predstavuje náš život.

nekonečný uzol
Znak karmy – zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Karma

Ako funguje karma?

Vo všeobecnosti však platí, že karma je dôsledkom našich predošlých činov. V rámci tohto môžeme uplatniť aj jeden zo základných fyzikálnych zákonov – konkrétne tretí Newtonov zákon akcie a reakcie. Všetky naše skutky totiž vyvíjajú určitú spätnú reakciu. Na základe toho nie je zabudnutý žiadny náš čin, pričom treba brať ohľad na to, že kvalitu každého činu ovplyvňuje aj kvalitu daného následku.

TIP ? Prečítajte si 12 zákonitostí karmy!

Základom samotného učenia je princíp, ktorý pochádza z Indie a nazýva sa zákon karmy alebo teória karmy. Rôzne školy a kresťanstvá si tieto zákony stanovujú na vlastné pravidlá a tvoria si samostatné koncepty. Pre niektoré náboženstvá môžu byť súčasné negatívne následky aj príčinou negatívnych činov v minulých životoch. Ostatné sa odvolávajú len na princíp kauzality v súčasnom živote. Zákon karmy funguje bez ohľadu na akúkoľvek vieru a božstvo.

Okrem klasickej kauzality (čo dáš, to dostaneš) sa karma odvoláva ja na iné druhy kauzalít – napríklad, že podobné činy vedú k podobným následkom. V podstate to znamená, že človek môže sám ovplyvňovať svoje šťastie, či nešťastie prostredníctvom svojich činov. Účinok karmy sa nemusí prejaviť okamžite a v niektorých náboženstvách sa môže pretaviť až do budúcich životov.

TIP ? Pozrite si video o význame karmy:

Pozitívna karma

Pozitívna karma sa môže vytvoriť jednoducho. Pokiaľ chcete, aby ste mali v živote šťastie a diali sa vám dobré skutky, musíte poskytovať dobré skutky a zaslúžiť sa o pozitívne príčiny. Takýmto štýlom si jednoducho do života privoláte pozitívnu karmu. Rovnako to funguje aj na opačnom princípe a pokiaľ nie ste dostatočne dobrý, môže vám karma priniesť útrapy, či problémy.

Vyrovnanie karmy

Vyrovnanie karmy nadväzuje na predchádzajúce riadky. Ak sa usilujete o vyrovnanie karmy, mali by ste uvedomelo pristupovať k vašej prítomnosti. Mali by ste odhaliť vaše nedostatky a pracovať na nich, snažiť sa zlepšovať a vysielať pozitívnu karmu/energiu smerom do budúcnosti. Nikdy nemôžete zabúdať na to, že činy, ktoré práve teraz realizujete budú ovplyvňovať vaše budúce prežívanie.

karma citát
zdroj: https://sk.pinterest.com/pin/470555861060769234/

Karma ti to vráti…

Karma ti to vráti alebo karma je zdarma je pravdivým sloganom. Podľa toho, čo sme sa v tomto článku dozvedeli je nesmierne podstatné, aby sme vnímali naše činy a tak vedeli vyhodnocovať budúce následky. Ak chcete, aby ste sa mali dobre, nemôžete podkopávať nohy ľuďom okolo vás, lebo vám tak karma môže privodiť napríklad zdravotné ťažkosti. Ide o mierne ezoterické duchovenské poznanie, no v konečnom dôsledku sa snaží v ľuďoch prebudiť len to dobré a motivovať ich k pozitívnemu mysleniu a pozitívnym skutkom.