Isic zľavy, https://isic.sk/vsetky-zlavy/ Isic je preukaz študenta, ktorý slúži na identifikáciu študenta príslušnej vysokej školy a univerzity. Ide o jediný celosvetovo uznávaný preukaz študenta denného štúdia. Umožňuje využívať sieť výhod a študentských zliav doma i v zahraničí. Má v sebe bezkontaktný čip, ktorý umožňuje využitie na ďalšie funkcie podľa potreby a možností jednotlivej univerzity. Najčastejšie využívanými aplikáciami sú napríklad vstup do budovy, do knižníc, aplikácia stravovacích systémov, aplikácia v mestskej hromadnej doprave a pod. Členský poplatok za licenciu ISIC je 10 € a tvorí len časť ceny univerzitného preukazu. Konečnú cenu si každá vysoká škola/univerzita určuje individuálne, pričom táto cena zahŕňa výrobu preukazu s bezkontaktným čipom, tlač, personalizáciu a pod. Okrem toho, že preukaz slúži ako doklad o štúdiu, k preukazu ISIC sa viažu aj mnohé výhody, na ktoré si môžete uplatniť rôzne komerčné zľavy, Uncategorized