Voda sa za uplynulé obdobia stáva čoraz väčším klenotom. Prístup k zdravému zdroju pitnej vody potrebujeme všetci rovnako, preto nám ani táto problematika nie je ľahostajnou. Voda obsahuje veľa dobrých, ale aj škodlivých baktérií, ktoré zanechávajú negatívne dôsledky na zdraví. Môže ísť o mierne črevné až po silné alergické reakcie pri rozvrátení imunitného systému. Ako tomu predísť? Len s kvalitnou a optimálne čistou vodou!

Dobre viete, odkiaľ čerpáte vodu?

Je to dôležité už len preto, akú časť z nej budete môcť využívať na pitie a na iné úžitkové účely. Táto situácia je dôsledkom stupňa bakteriologického znečistenia a rizika pre ľudské zdravie. Za veľmi rizikové a náchylné na kontamináciu baktériami považujeme studničné vody. V týchto vodách je priam nemožné zabrániť vplyvu externých zdrojov, akými sú septiká, žumpy, výlučky z chovných staníc a pod.

Prevencia pomocou ultrafialového žiarenia

Tieto okolnosti si priam vyžadujú pravidelný rozbor vody a prevenciu v podobe účinnej likvidácie baktérií. Uprednostňujeme bez akejkoľvek chémie s likvidačným účinkom nad 99,9 %, a to inovatívnu UV lampu dostupnú aj pre bežné domácnosti. Umiestňuje sa na prívod studenej vody. Musí však ísť o uzatvorený priestor pri min. teplote 2 °C.

Viete, že práve UV lampy likvidujú najčastejšie a najodolnejšie baktérie vo vode, medzi ktoré patria enterokoky a koliformné baktérie?

Zatiaľ, čo tie koliformné ľahko prechádzajú z povrchových do podzemných vôd a zničiť ich je možné až pri teplotách nad 50 °C, enterokoky zvládajú aj vysoké teploty. Zapríčiňujú nepríjemné žalúdočné ťažkosti, koliformné baktérie dokážu vyvolať až závažný brušný týfus.

Tip na záver

Ak nemáte dokonalý prístup k zdroju pitnej vody, tak si ju jednoducho vyrobte! Skvelým pomocníkom je filter reverzná osmóza. Prispieva k výrobe studenej, teplej, ale aj filtrovanej pitnej vody. Výhody predstavujú najnovšie sady filtrov a náhradné diely skladom u overeného predajcu!

Zdroj obrázku: Sergey Neanderthalec / Shutterstock.com